Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Nasze gimnazjum otrzymało wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej
w ramach programu wieloletniego – „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. W ramach tego projektu, biblioteka szkolna zaplanowała wiele działań na rzecz rozwoju czytelnictwa, m.in. :

  1. konkursy tematyczne

  2. akcje biblioteczne („Podaruj książkę bibliotece”, zbiórka makulatury)

  3. wybór najlepszego czytelnika roku

  4. udział w projekcie „PoczytajMY”

  5. wystawy tematyczne (współpraca z IPN – Poznań)

  6. kontynuacja projektu „Spotkania z ciekawymi ludźmi”

  7. współpraca z Biblioteką Publiczną w Miłosławiu (lekcje biblioteczne, projekty), Biblioteką Pedagogiczną we Wrześni, z Miłosławskim Centrum Kultury, przedszkolami z naszego regionu.

Zdajemy sobie sprawę, że czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania
i refleksyjnego przetwarzania tekstów, to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w procesie kształcenia. Ważne jest, aby zainteresować ucznia czytaniem na każdym etapie edukacji. Każdy uczeń powinien mieć łatwy dostęp do książek, które go interesują, wciągają, intrygują. Stąd pomysł udziału w tym projekcie, poprzez który wzmacniamy zainteresowania i aktywność czytelniczą młodzieży, zwiększamy atrakcyjność oferty biblioteki szkolnej przez zakup nowości wydawniczych oraz rozwijamy współpracę z innymi bibliotekami.