Trzymaj formę

Udział w projekcie kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne        i innych, umiejętności i postawy sprzyjające zdrowiu, poprawia zdrowie społeczne. Uczniowie na zajęciach wychowania fizycznego, biologii, zajęć technicznych oraz godzin wychowawczych podejmują działania związane z profilaktyką, poczuciem odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.