Projekty

Projekt  „Wielcy…” organizowany przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Miłosławiu zakłada poznanie różnorakich kulturowych zagadnień w oparciu o filmy i książki. Dzięki temu uczniowie nie tylko mają okazję poszerzyć wiedzę o kwestie wykraczające poza program nauczania, ale także ugruntowują sobie już zdobyte umiejętności. Nabywają świadomości, że wiedza, którą zdobyli na języku polskim łączy się  z innymi dziedzinami sztuki. Lekcje biblioteczne pozwalają młodym ludziom lepiej orientować się w kulturze. Dzięki nim poznają wielkie dzieła literatury światowej oraz filmy wchodzące w skład kanonu kinematografii.