Poczytaj mi przyjacielu

Udział w projekcie „Poczytaj mi przyjacielu”

 

Aby podnosić poziom czytelnictwa w naszej miejscowości, zaczynając
od najmłodszych, prowadzimy wraz z uczniami w miejscowym przedszkolu zajęcia czytelnicze w ramach projektu „Poczytaj mi przyjacielu”. Młodzież systematycznie czyta dzieciom  książki przygodowe, baśnie, bajki, wiersze. Po lekturze razem się bawią, rysują, tańczą, śpiewają, przygotowują inscenizacje teatralne własnego autorstwa, bądź wymyślają różnorodne gry i zabawy. Jest to niewątpliwie duże wyzwanie dla młodzieży. W maluchach głośne czytanie:

  • wspiera rozwój psychofizyczny, rozwija ich  wyobraźnię;
  • buduje emocjonalne więzi pomiędzy czytającymi a słuchającymi dziećmi – młodzi lektorzy stają się dla nich często przewodnikami i przyjaciółmi;
  • kształtuje nawyk czytania książek i promuje czytelnictwo wśród młodych.

 

Praca w tym projekcie buduje w uczniach wrażliwość społeczną, aktywizuje ich obywatelstwo, pomaga w pokonywaniu pewnych barier, wzmacnia wrażliwość
na drugiego człowieka. Ponadto takie doświadczenie wzbogaca, uczy wiary
we własne siły i umiejętności. Uczniowie czują się potrzebni i wzrasta ich poczucie własnej wartości, natomiast dzieci poznają nowe środowisko i przełamują barierę wstydu, znikają postawy lękowe i zahamowania, stają się śmiałe i otwarte, o wiele łatwiej i częściej nawiązują kontakty z innymi osobami, a poprzez spotkania widoczny jest wzrost inicjatywy. Przygotowanie zajęć wymaga od młodzieży sporo wkładu i zaangażowania.