Skład


Skład Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2016/2017

PRZEWODNICZĄCY:

Filip Gruszczyński II B

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:

Dominika Sikorska III C

 

SEKCJA FOTOGRAFICZNA:

Natalia Kaniewska III B

Dominika Sikorska III C

Jakub Szafrański II A

 

SEKCJA PLASTYCZNA:

Michał Budasz I A

Kacper Michałowski I A

 

SEKCJA CHARYTATYWNA I PORZĄDKOWA:

Filip Gruszczyński II B

Andrzej Jerzykiewicz III B

Urszula Jerzykiewicz  II B
Piotr Pruchniewicz III C