Działalność

Pomysł powstania Młodzieżowej Agencji Przewodników Turystycznych zrodził się
w kwietniu 2004 r., a inspiracją był program „Równać Szanse 2015” Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży oraz „Wsparcie aktywności młodzieży z terenów wiejskich”. Po spotkaniu z młodzieżą           i przedstawieniu zarysu projektu powstała grupa inicjatywna, która opracowała swoje pomysły w formie harmonogramu działań. Wybrano również nazwę grupy. Następnie odbywały się spotkania grupy w formie warsztatów z udziałem historyka, na którym opracowano materiały szkoleniowe dla młodzieżowych przewodników.  Od 1 sierpnia rozpoczęto oprowadzanie turystów w zależności od zamówienia po Zespole Pałacowo – Parkowym lub w wersji dłuższej, po miejscowości. Przygotowano także materiały dla prasy, co przyczyniło się do upowszechniania w środowisku informacji o planowanych działaniach.

 

Działalność MAPT-u dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych poprzez aktywizowanie środowiska młodzieży na bazie bogactwa historycznego i turystycznego miejsca zamieszkania.

Działająca od 10 lat MATP udowodniła, że jest dobra w tym, co robi i że zwiedzanie              z młodzieżowym przewodnikiem cieszy się uznaniem i zainteresowaniem turystów.  Młodzież  corocznie rozwija swą działalność, przyjmując kolejnych członków i realizując nowe pomysły.