Projekty

Młody obywatel

Uczniowie naszego gimnazjum postanowili zaktywizować lokalną społeczność przez udział w grze „MIŁOSŁAWSKIE TAJEMNICE”, którą przygotowali. Gra miejska powszechnie uznawana jest za nową formę rozrywki traktującą przestrzeń miejską jako plansze do gry. Miłosław ma wiele walorów historycznych, przyrodniczych i kulturowych, na których została oparta fabuła gry. Zadaniem uczestników jest samodzielne zwiedzanie ciekawych zakątków miasta i odkrywanie …

Pokaż strony »

odbikor nagrody 002 (Copy)

Obywatele Przyszłości

Odbiór nagrody

Pokaż strony »

Poczytaj mi przyjacielu

Udział w projekcie „Poczytaj mi przyjacielu”   Aby podnosić poziom czytelnictwa w naszej miejscowości, zaczynając od najmłodszych, prowadzimy wraz z uczniami w miejscowym przedszkolu zajęcia czytelnicze w ramach projektu „Poczytaj mi przyjacielu”. Młodzież systematycznie czyta dzieciom  książki przygodowe, baśnie, bajki, wiersze. Po lekturze razem się bawią, rysują, tańczą, śpiewają, przygotowują inscenizacje teatralne własnego autorstwa, bądź …

Pokaż strony »

Supermaturzysta

Uczniowie corocznie biorą udział w projekcie edukacyjny realizowanym przez Starostwo Powiatowe we Wrześni przy współpracy z Urzędem Gminy Miłosław z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, historii, geografii, chemii.

Pokaż strony »

Trzymaj formę

Udział w projekcie kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne        i innych, umiejętności i postawy sprzyjające zdrowiu, poprawia zdrowie społeczne. Uczniowie na zajęciach wychowania fizycznego, biologii, zajęć technicznych oraz godzin wychowawczych podejmują działania związane z profilaktyką, poczuciem odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

Pokaż strony »