Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCA – p. Anna Bednarek
Z-CA – p. Beata Kaniewska

Skarbnik – p. Ewa Karakulska

Sekretarz- p. Monika Sikorska

 

Członkowie:

Grażyna Gruszczyńska

Justyna Jarząb

Roman Jerzykiewicz