«

wrz
02

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów
w Miłosławiu z oddziałami gimnazjalnymi odbędzie się 4 września 2017 r.  w budynku szkoły w Bugaju.

Msza św. godz.  8:15, uroczystość rozpoczęcia po mszy.